Corporate finance

Corporate finance

Corporate finance is een breed begrip waaronder diverse activiteiten vallen.
Boostr heeft zich gespecialiseerd in slechts een klein onderdeel daarvan, namelijk advies en begeleiding bij:

  • Het aan- en verkopen van ondernemingen;
  • Management buy-in trajecten;
  • Management buyout trajecten;
  • Fusies;
  • Begeleiding bij het opstellen van businessplannen;
  • Begeleiding bij financieringsvraagstukken;
  • Begeleiding bij het ontwikkelen van strategische waarde proposities;
  • Bedrijfswaarderingen.

Bovengenoemde werkzaamheden brengen vaak intensieve trajecten met zich mee. Bij dergelijke trajecten dienen vaak verschillende deskundigen betrokken te worden.

Boostr zal deze adviestrajecten altijd uitvoeren in een projectteam of in samenspraak met de benodigde deskundige. Uiteraard wordt u als opdrachtgever betrokken bij het vormen van het projectteam en of het raadplegen van externe deskundigen. Externe deskundigen waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld: accountants, fiscalisten, notarissen en advocaten/juristen. Wellicht heeft u deze specialisten in uw eigen netwerk. Indien u zelf niet beschikt over een betreffende specialist in uw eigen netwerk, beschikt Boostr over een uitgebreid netwerk van specialisten ter ondersteuning.

Boostr treedt bij corporate finance trajecten op als regisseur /sparringpartner van de ondernemer. Graag bepalen wij vooraf met u de juiste koers, welke werkzaamheden u zelf uit kunt voeren en welke werkzaamheden u wilt uitbesteden. Boostr kan tevens het gehele traject uit handen nemen.

De continuïteit van de onderneming staat hierbij altijd centraal, daar draait het immers om!

maak-een-afspraak
vraag-een-quickscan-aan